Scholen

Sinds de invoering van Passend Onderwijs hebben scholen zorgplicht, dwz. dat een school elke leerling de benodigde  passende zorg moet kunnen bieden. Deze zorgplicht is er direct bij aanmelding door ouders. Indien de school niet aan de zorgvraag van de leerling kan voldoen , heeft de  school waar de leerling aangemeld is, de plicht  voor het zoeken van een passende school voor de leerling. Dit kan een andere basisschool zijn, een school voor Speciaal Basisonderwijs of een school voor Speciaal Onderwijs 3 of 4.   In het School ondersteuningsplan (SOP) heeft de basisschool beschreven staan welke basisondersteuning zij kunnen bieden. 

Hier ziet u een overzicht van alle aangesloten scholen:

Scholen