Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid Zwolle

CTT

Door de besturen van de deelverbanden de Brug, de Stroming en Florion is besloten om een gezamenlijke Commissie voor de Toewijzing van Toelaatbaarheidsverklaringen voor het SO en het SBO in te richten, de CTT. De CTT is de opvolger van de PCL die in elk van deze organisaties functioneerde.

De CTT zal voor veel scholen in Zwolle en omgeving de toelaatbaarheid tot het Speciaal (Basis) Onderwijs gaan vaststellen. De CTT speelt geen rol bij de toekenning van arrangementen. Een arrangement is een vorm van aanvullende ondersteuning voor een leerling in de basisschool. Deze taak wordt per deelverband anders ingevuld.

Als de school geen passend arrangement meer kan bieden om aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen, dan kan de school, in afstemming met ouders, de leerling aanmelden bij de CTT voor een verwijzing naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO). Ouders kunnen hun kind niet rechtstreeks aanmelden bij de CTT.

De Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid heeft wettelijke en door de besturen opgelegde taken voor de aangesloten scholen om:

Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geeft naast het schooltype ook de lengte van de toelaatbaarheid aan. Dit is minimaal een jaar en maximaal de hele basisschoolloopbaan. Leerlingen waarvan de toelaatbaarheid afloopt, komen in aanmerking voor terugplaatsing in het regulier onderwijs.

De CTT bestaat uit deskundigen met verschillende achtergronden, zoals een orthopedagoog, een jeugdarts, een maatschappelijk werker en vertegenwoordigers van basisscholen en scholen voor Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4. Het is mogelijk dat door de CTT aanvullend onderzoek wordt gevraagd, voordat er een beslissing over de toelaatbaarheid kan worden genomen.

De TLV wordt aangevraagd door de school, in samenwerking met de ouders. Hiervoor wordt een dossier over het kind ingediend bij het secretariaat van de CTT. Als het dossier compleet is, volgt de beslissing van de CTT binnen zes weken.

Op de website van de CTT, www.cttzwolle.nl, kunt u alle informatie vinden over de werkwijze van de CTT, het verloop van een aanmelding en de vergaderdata.

De contactpersoon van deelverband de Brug voor de CTT is Petra van Gaalen via pvangaalen@deelregiodebrug.nl

Voor vragen kunt u terecht bij Sanne Vos, secretaris van de CTT, en bereikbaar via sanne.vos@cttzwolle.nl en op het voorlopige telefoonnummer 038-4526225

Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid Zwolle